Studentu manuskripti

Izstādē ir apskatāmi bijušo LU studentu lekciju pieraksti, kas ir saglabājušies konspektu veidā. Piemēram, Pedagoģijas fakultātes studentes Elitas Bukates (Stikutes) pieraksti par mūsdienu latviešu valodu, pedagoģijas vēsturi, vecumposmu psiholoģiju, Ķīmijas fakultātes studentes Ivetas Ūzuliņas (Ancānes) konspekti par vides ķīmiju, kā arī unikālā Bioloģijas un augsnes zinību fakultātes pirmā kursa studentu mācību prakses dienasgrāmata 1950./1951. mācību gadam un citi pieraksti. Manuskriptus skatīt šeit