Dokumenti saistīti ar mācību procesu un mācībspēkiem

Lielākā daļa izstādē ievietoto laikmeta liecību: plāni, protokoli, vēstules u.c. materiāli, aptver posmu pēc Latvijas iekļaušanas Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) sastāvā. Izstādē mazāk aplūkojams informācijas apkopojums pēc PSRS sabrukuma, tādējādi dokumentos atspoguļojas padomju laiku ideoloģija, kas kļuva par vienu no cīņas ieročiem padomju varas nostiprināšanā. Izstādē apskatāmi vēsturiski dažādu laikposmu raksturotāji: politiski audzinošā darba plāni, dažādu pasākumu plāni, audzināšanas darba metodikas plāni, lekciju stenografēšana, kas bija viena no mācībspēkiem nepatīkamākajām kontroles formām, partijas biroja sēdes protokoli, kā arī Pedagoģijas fakultātes mācībspēku pedagoģiskās slodzes normatīvi un citi dokumenti. Dokumentus skatīt šeit