Dokumenti saistīti ar mācību procesu un studentiem

Izstādē ietverto informatīvi administratīvo dokumentu kopums atspoguļo ne tikai studiju gaitas, bet arī apskata sociālpolitisko procesu ietekmi uz augstskolas ikdienu. Izstādē pieejama virkne vēsturisku materiālu: diplomdarbu aizstāvēšanas saraksts, studentu pēcdiploma sadales saraksts, studentu lekcijas apmeklējuma reģistrācijas dokuments, pirmā kursa komjauniešu sapulces protokols, kā arī studentu aptauja par, viņuprāt, nevajadzīgiem mācību priekšmetiem, studentu iesniegumi par sociālisma politekonomijas priekšmeta saturu un par atsevišķu obligāto priekšmetu pārcelšanu uz fakultatīvajiem, kā arī citi augstskolas studiju un oraginizatoriskā darba apliecinājumi. Dokumentus skatīt šeit