Manuskripti

LU 1919. gada 28. septembrī ar 110 pasniedzējiem un 940 studentiem uzsāka jaunu posmu augstākās izglītības vēsturē Latvijā.1 93 gadu laikā ir attīstījusies par vienu no vadošajām valsts augstskolām, kurā šobrīd studē vairāk nekā 16 tūkstoši studentu2 un akadēmisko personālu veido vairāk nekā 900 pasniedzēju.3 Izstādē var ielūkoties 19 mācībspēku un 14 studentu lekciju pierakstos, kā arī dažādos pētniecības materiālos laika posmā no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām.
1 Adamovičs L. Latvijas Universitāte 1919.-1939. No: Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919.-1939. [Rīga] : Latvijas Universitāte, 1939.  1.sēj.  7.lpp. 2 Studentu skaita sadalījums pa fakultātēm 2012. gada 1. jūlijā [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte (lu.lv). [skatīts 2012.10.12.]. Pieejams: http://www.lu.lv/par/dokumenti/statistika/fakultates/ 3 Akadēmiskais personāls 2012. gada septembrī [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte (lu.lv). [skatīts 2012.10.12.]. Pieejams: http://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/akademiskais-personals/