Fotogrāfijas

89 fotogrāfijas sniedz ieskatu laikmeta liecībās, kurās atspoguļojās dažādi LU vēstures posmi. Tajās dokumentētie notikumi aptver laikposmu no 1926. gada līdz mūsdienām un atspoguļo LU darbības sākumposmu, kā arī periodu pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā. Laikmeta liecībās redzami studiju procesa notikumi: mācību prakses, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, eksāmeni, profesiju dienas, kas aizsākās LU 20. gadsimta otrajā pusē un atsevišķās fakultātēs turpinās līdz pat mūsdienām. Studiju noslēguma skaistākie mirkļi saistījās ar izlaidumiem, un jau pirmajā LU pastāvēšanas gadā studijas beidza 19 absolventu. Kopš tiem laikiem augstskolas beidzēju skaits strauji pieaudzis, un 2011. gadā to absolvēja vairāk nekā pieci tūkstoši studentu.1 Fotogrāfijas skatīt šeit
1 Absolventi 2011. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte (lu.lv). [skatīts 2012.10.12.] http://www.lu.lv/par/dokumenti/statistika/absolventi