Ceļojošā izstāde

LU Bibliotēka ir izveidojusi stendu izstādi „Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi”. Izstādē vienkopus redzami unikāli vēsturiski dokumenti un fotogrāfijas, kas raksturo augstskolas vēsturi un palīdz labāk izprast pagājušā laika noskaņu un vidi, kādā norisinājās LU zinātniskā darbība un mācību process. Izstādē apskatāmie materiāli grupēti tematiskās nodaļās un tie ataino ne tikai studiju gaitas, bet arī apskata sociālpolitisko procesu ietekmi uz augstskolas ikdienu: lekcijas, dokumentus, praksi un nodarbības laboratorijās, studentu dienas, eksāmenu sesijas un studiju noslēguma skaistākos mirkļus - izlaidumus. Izstādi veido 10 roll-up tipa stendi (85X200cm). Ja vēlaties LU Bibliotēkas  sagatavoto ceļojošo izstādi izvietot savas organizācijas telpās, lūdzam sazināties pa tālruni 67551286 vai e-pastu info-bibl@lu.lv.