Mācībspēku manuskripti

LU akadēmiskā personāla pētniecības darba virzieni gan pirmās brīvvalsts periodā, gan mūsdienās sekmīgi ir atzīti Eiropas un pasaules akadēmiskajās aprindās. Vairākkārt mainoties ideoloģiskai situācijai valstī, nemainīgas ir palikušas klasiskās zinātniskās vērtības. Universitātes akadēmiskajā dzīvē nenoliedzami šīs vērtības ir radījuši rektori, prorektori un ikviens mācībspēks. Studenti šīs vērtības lielākoties iepazina lekciju un mācību līdzekļu formā. Mācībspēku loģiskās, zinātniskās un pārliecinošās lekcijas rosināja studentu prātus un veicināja Latvijas zinātnes attīstību. Ar gadiem pieauga mācību līdzekļu skaits, atbilstoši jaunākajiem sasniegumiem, mainījās lekciju saturs. Izstādē var iepazīties ar mācībspēku lekciju pierakstiem, piemēram, profesora Alfrēda Medera (1873-1944) diferenciālajos vienādojumos, profesora Pētera Lejiņa (1879-1960) kriminālpsiholoģijā, vecākā docenta Hermaņa Albāta (1879-1942) pierakstiem starptautiskajās tiesībās un daudzu citu mācībspēku piezīmēm. Manuskriptus skatīt šeit